Please wait. Loading...
 

Αναζήτηση Προιόντων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ   Επιμελήτρια A, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

1987 Είσοδος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με Πανελλήνιες εξετάσεις.

1988 Λήψη υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από εξετάσεις.

1993 Δίπλωμα  ιατρού από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς»

2001 Ολοκλήρωση της ειδίκευσης στο ΓΝΝΘΑ ¨Σωτηρία¨ και  λήψη του  τίτλου της ειδικότητας τον  Σεπτέμβριο του 2001.

 2006 Ανακήρυξη σε διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με βαθμό <Άριστα>.

2011: Εξέλιξη σε Επιμελήτρια Α στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μετά από τις θετικές εισηγήσεις 2 κριτών και την ομόφωνη απόφαση του Παθολογικού τομέα.

 

Τίτλος διδακτορικού: Η βιταμίνη Α και το οξειδωτικό stress στον καρκίνο του πνεύμονα. Η διδακτορική διατριβή χρηματοδοτήθηκε από  το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,  Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης Επιχειρησιακού  Προγράμματος : εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) , Πράξη: <ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ:ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ>

 

Ξένες Δημοσιεύσεις

A MULTICENTRE EVALUATION OF THE ACCURACY AND PERFORMANCE OF IP-10 FOR THE DIAGNOSIS OF INFECTION WITH M. TUBERCULOSIS. Ruhwald M, Dominguez J, Latorre I, Losi M, Richeldi L, Pasticci MB, Mazzolla R, Goletti D, Butera O, Bruchfeld J, Gaines H, Gerogianni I, Tuuminen T, Ferrara G, Eugen-Olsen J, Ravn P; TBNET. Tuberculosis (Edinb). 2011 May;91(3):260-7.

 TUBERCULOUS DISSEMINATED LYMPHADENOPATHY IN AN IMMUNOCOMPETENT NON-HIV PATIENT: A CASE REPORT. Gerogianni I, Papala M, Kostikas K, Ioannou M, Karadonta AV, Gourgoulianis K. J Med Case Reports. 2009; 3: 9316.

 

 RESIDUAL PLEURAL THICKENING IS RELATED TO VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR LEVELS IN PARAPNEUMONIC PLEURAL EFFUSIONS.  Papaioannou AI, Kostikas K, Tsopa P, Kiropoulos T, Tsilioni I, Oikonomidi S, Gerogianni I, Gourgoulianis KI. Respiration 2009;

 

 NECROTIZING PNEUMONIA IN GREECE CAUSED BY A USA400 (ST1) STAPHYLOCOCCUS AUREUS HARBORING SSCMEC TYPE V. Neocleous C, Damani A, Gerogianni I, Gourgoulianis K, Petinaki E. Infection 2010;

 

 ENDOBRONCHIAL METASTASIS FROM PROSTATE CANCER. Irini Gerogianni, Stavros Gravas, Dimitrios Papadopoulos, Anastasios Terzis, Maria Nakou, Vassilios Tzortzis, Konstantinos Gourgoulianis, Michael D. Melekos. International Urology and Nephrology 2008;40(4):961-4.

 EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF MYCOBACTERIAL RESPIRATORY INFECTIONS IN CENTRAL GREECE. Irini Gerogianni, Maria Papala, Konstantinos Kostikas, Efi Petinaki, and Konstantinos I. Gourgoulianis. Int J Tuberc Lung Dis 2008 ;12(7):807-12.

  IFN-γ COULD PREDICT THE DEVELOPMENT OF RESIDUAL PLEURAL THICKENING IN TUBERCULOUS PLEURISY? Gerogianni Irini, Papala Maria, Tsopa Paschalina, Zigoulis Paris, Dimoulis Andreas, Kiropoulos Theodoros, K.I.Gourgoulianis. Monaldi Archives for Chest Disease 2008; 69:1, 18-23

  A WHOLE BLOOD INTERFERON-γ ASSAY FOR THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS INFECTION IN AN UNSELECTED GREEK POPULATION. Irini Gerogianni, Maria Papala, Dimitra Klapsa, Elias Zinzaras, Efi Petinaki, K.I.Gourgoulianis. Respirology 2008;13(2):270-4.

 DIRECT DETECTION OF CLOSTRIDIUM SORDELLI IN PLEURAL FLUID OF A PATIENT WITH PNEUMONIC EMPYEMA BY A BROAD RANGE 16S rRNA PCR. Foroulis CN, Gerogianni I, Kouritas VK, Karetsi E, Klapsa D, Gourgouianis K, Petinaki E. Scand J Infect Dis 2007; 39(6): 617-619

 COMBINATION OF STAPHYLOCOCCAL CHROMOSOME CASSETTE SCCMEC TYPE V AND PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES IN A METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS THAT CAUSED NECROTIZING PNEUMONIA IN GREECE. I. Gerogianni, G. Mpatavanis, K.Gourgoulianis, A.N. Maniatis, I. Spiliopoulou, E. Petinaki. Department of Respiratory Medicine, University Hospital of Larissa, Greece. Department of Microbiology, Medical School, University of Larissa, Greece. Department of Microbiology, Medical School, University of Patras, Greece. Diagnostic Microbiology Infectious Disease. 2006 ;56(2):213-6

 SERUM RETINOIC ACID, RETINOL AND RETINYL PALMITATE LEVELS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER" A. Moulas, I.Gerogianni, D. Papadopoulos, K.I.Gourgoulianis. Technological Education Institute(T.E.I) Larissa, and Pulmonology Department, Unιversity of Thessaly, Larissa, Greece. Respirology. 2006; 11: 169-174.

INCREASED PREVALENCE OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA: A. Roussos, P. Koursarakos, D.Patsopoulos, I. Gerogianni, N.Philippou. 9Th Department of Pulmonary Medicine Chest diseases hospital Athens, Greece. RESPIRATORY MEDICINE. 2003; 97: 75-79.

PLASMA RETINOL AND RETINYL PALMITATE LEVELS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER: Moulas An, Gerogianni I , Papadopoulos D, Gourgoulianis K. FREE RADICAL RESEARCH. 2003; 37, suppl 1: 76

PREVALENCE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX IN GREEK PATIENTS WITH ASTHMA. A.Roussos, I.Gerogianni, N.Phillipou, I.Hliopoulos.. 9th Department of Pulmonary Medicine ,Chest diseases hospital, Athens, Greece EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2001; 18, supp 33:236

ETIOLOGY OF PLEURAL EFFUSION. A RETROSPECTIVE STUDY OF 324 CASES. A.Roussos, I.Gerogianni, I.Lagogianni, E.Papalefteris, D.Patsopoulos, E.Balis, K.Pugo, A.Boufas, N.Philipou, I.Iliopoulos. 9th Departmment of Pulmonary Medicine, Chest Diseases Hospital, Athens, Greece. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS ON THORACIC DISEASES LUNG INFLAMMATION DISORDERS.

 

CALCIUM CONCENTRATION IN GREEK PATIENTS WITH TUBERCULOSIS BEFORE THE INITIATION OF ANTITUBERCULOSIS TREATMENT. A.Roussos, I.Lagogianni, A.Gonis, I.Gerogianni, Pd. Kazi, I.Ilias, A.Boufas, N.Philipou, I.Iliopoulos. 9th Department of Pulmonary Medicine and Special Biochemical laboratory. , Chest Diseases Hospital, Athens, Greece. 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS ON THORACIC DISEASES LUNG INFLAMMATION DISORDERS.

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

5ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Υπεύθυνη των φροντιστηρίων και ομιλίες με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση>, <Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και φυματίωση>, <Ηπατοτοξικότητα και αντιφυματικά φάρμακα>. Καρπενήσι, 25-28 Φεβρουαρίου 2010.

 6ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Υπεύθυνη των φροντιστηρίων και ομιλίες με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση>, <Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και φυματίωση>, <Ηπατοτοξικότητα και αντιφυματικά φάρμακα>. Βόλος 2010 

7ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Υπεύθυνη των φροντιστηρίων και ομιλία με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση-Κλινικά περιστατικά>. Ναύπλιο 5-8 Μαΐου 2011.

8ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Υπεύθυνη των φροντιστηρίων και ομιλία με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση-Κλινικά περιστατικά>. Βόλος 20-22 Μαΐου 2011.

9ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Oμιλία με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση-Κλινικά περιστατικά>. Βόλος 11-13 Μαΐου 2012.

10ο Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο. Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία: Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την Κλινική πράξη.(Pulmonary Board Review Refreshing Course). Oμιλία με θέματα <Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη φυματίωση-Κλινικά περιστατικά>. Ερέτρια 14-16/6/2012.

Περιοδικό < ΠΝΕΥΜΩΝ>, Τόμος 15, Τεύχος 2β, 2002 σελ:222. Γερογιάννη Ειρήνη, Γουργουλιάνης Κ. Πνευμονική εμβολή (θρομβοεμβολική ) ή Εμβολή από αμνιακό υγρό.

12ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο : 3-7 Δεκεμβρίου 2003, Αθήνα. Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα <Παθήσεις του υπεζωκότα: από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία>. Συντονιστές οι κύριοι Κ.Ι.Γουργουλιάνης και Κ.Σπυρόπουλος.

20o Μεταπτυχιακό Σεμινάριο<Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 2002-2004> :13 και14 Μαρτίου 2004. Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ. Ομιλία με θέμα <Τι νεώτερο στη θεραπεία των διάχυτων αυτοάνοσων  ρευματικών νοσημάτων.> Ζ. Δανιήλ, Ε.Γερογιάννη.

Ημερίδα με θέμα: <Αεροαλλεργιογόνα>. Βόλος 27 Μαρτίου 2004 Αμφιθέατρο <Σαράτση >, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ομιλία με θέμα <Επίδραση των αεροαλλεργιογόνων στο κατώτερο αναπνευστικό>. Ειρήνη Γερογιάννη, Κ.Ι. Γουργουλιάνης.

Ανασκόπηση με τίτλο<Οξειδωτικό stress και παθήσεις του πνεύμονα> στο περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.

Ομιλία με θέμα< Οξεία βρογχίτιδα, Παρόξυνση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας>. 5 Οκτωβρίου 2005, Αετών Μέλαθρον, Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Ιατρικός Σύλλογος  Τρικάλων, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Συμμετοχή σε κεφάλαια βιβλίου με τίτλο <Κλινική αξιολόγηση ακτινολογικών εικόνων στην Πνευμονολογία>.Εκδόσεις: Βαγιονάκης, 2005
  • Συμμετοχή σε βιβλίο με τίτλο <Αεροαλλεργιογόνα> με θέμα<Επίδραση των αεροαλλεργιογόνων στο κατώτερο αναπνευστικό>.
  • Συμμετοχή σε βιβλίο με τίτλο <Συμπόσιο Φυματίωσης> με θέμα<Άτυπα μυκοβακτηρίδια, κλινικές εκδηλώσεις-διάγνωση. Εκδόσεις Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
  • Συμμετοχή σε βιβλίο με τίτλο<Λοιμώξεις αναπνευστικού>. > με θέμα<Άτυπα μυκοβακτηρίδια>. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
  • Συμμετοχή σε βιβλίο με τίτλο<Λοιμώξεις αναπνευστικού> > με θέμα<Πνευμονία της κοινότητας >. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
  • Συμμετοχή σε βιβλίο με τίτλο<1st Smoking cessation workshop> με θέμα <Νοn respiratory effects of smoking>. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Oγκολογική Μονάδα ΓΠΠ Γενικό Νοσοκομείο < Η Σωτηρία>.

Άρθρο στην εφημερίδα ‘ΝΕΑ'  με τίτλο: Η "αναζωπύρωση'  της φυματίωσης και η αντιμετώπισή της.  9-5-2009.

 

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

Το αντιφυματικό ιατρείο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ιδρύθηκε και οργανώθηκε το 2002. Σε αυτό παρακολουθούνται κάθε χρόνο από την Κεντρική Ελλάδα περίπου  40  ασθενείς  για ενεργό φυματίωση και 200  άτομα για λανθάνουσα φυματίωση με συνολικά περίπου   1000       επισκέψεις ετησίως. Η παρακολούθηση των ασθενών περιλαμβάνει τακτικό ακτινολογικό και εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος γίνεται απολύτως δωρεάν στα πλαίσια πρόληψης και καταστολής ενός κοινωνικού και μεταδοτικού νοσήματος όπως είναι η φυματίωση. Στο αντιφυματικό ιατρείο παραπέμπονται επίσης ασθενείς από το ρευματολογικό και δερματολογικό ιατρείο πριν την έναρξη ανοσοτροποποιητικών θεραπειών και ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια στα πλαίσια προμεταμοσχευτικού ελέγχου. Tέλος,  γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη θεραπεία και πρόληψη της φυματίωσης.