Please wait. Loading...
 

Αναζήτηση Προιόντων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Είστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ
Δείτε τη σελίδα των διεθνών οδηγιών.
Κλικ εδώ
Πληροφορίες για τα επερχόμενα συνέδρια.
Κλικ εδώ
Anti Smoking

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε στεγάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ιδρυτής και Διευθυντής της Κλινικής είναι ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης.

Η Κλινική διαθέτει 24 κλίνες νοσηλείας και αντιμετωπίζει πνευμονολογικά περιστατικά από ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει την κλινική αποτελείται σήμερα από 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, 1 Λέκτορα Πνευμονολογίας, 5 επιμελητές του ΕΣΥ και 7 ειδικευόμενους, ενώ παράλληλα μια πλειάδα ιατρών-συνεργατών της κλινικής συμβάλλει στις καθημερινές δραστηριότητές της.

Τηλ. 2413-502896, 2413-502812, Fax. 2413-501563

Hospital Hospital Hospital

 

Διαδικτυακό πρόγραμμα παρακολούθησης ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση

Panta Mazi logo

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία της κλινικής μας με την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και με την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες:

Roche logo Boehringer Ingelheim logo

και την εταιρεία πληροφορικής:

Lenovo logo

 

Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Πέμπτη 22 Σεπ 2016

Το Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Καθ. Β. Μποντόζογλου) και η Πνευμονολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος (Καθ. Κ. Γουργουλιάνης) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπονούν από κοινού έρευνα σε θέματα ροής αέρα και εναπόθεσης σωματιδίων στους πνεύμονες. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, προκηρύσσονται δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.

Σύνοψη ερευνητικού θέματος
Η έρευνα αφορά την μοντελοποίηση και υπολογιστική προσομοίωση φαινομένων ροής και μεταφοράς σε υγιή αλλά και σε ασθενή πνεύμονα. Αναφορικά με τον τελευταίο, επιδιώκεται η μοντελοποίηση των ανατομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών πνεύμονα με αποφρακτική ή περιοριστική νόσο. Η πρόβλεψη της εναπόθεσης σωματιδίων στις αναπνευστικές οδούς και τις πνευμονικές κυψελίδες έχει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση της δραστικότητας εισπνεόμενων φαρμάκων αλλά και στην εκτίμηση των συνεπειών έκθεσης σε αερομεταφερόμενους ρύπους (Longest&Holbrook 2012).
Τα συνεργαζόμενα εργαστήρια έχουν ήδη αναπτύξει ένα μοντέλο για ολόκληρο τον πνεύμονα (Georgakakouetal 2016), βασισμένο σε βιβλιογραφικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία στους κυψελιδικούς όγκους κάθε γενεάς επικρατούν συνθήκες πλήρους ανάδευσης (χαοτική ανάμιξη, Tsudaetal 2008). Στο πλαίσιο των διδακτορικών διατριβών, προβλέπεται η διεύρυνση του διαθέσιμου μοντέλου, ο συνδυασμός του με δεδομένα σπιρομέτρησης για υγιή και ασθενή πνεύμονα και η εφαρμογή των προβλέψεων σε πραγματικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Georgakakou S., K. Gourgoulianis, Z. Daniil, and V. Bontozoglou. 2016. “Prediction of particle deposition in the lungs based on simple modeling of alveolar mixing.” Respiratory Physiology & Neurobiology 225: 8-18.
Longest, P. W., and L. T. Holbrook. 2012. “In Silico Models of Aerosol Delivery to the Respiratory Tract-Development and Applications.” Advanced Drug Delivery Reviews 64 (4): 296–311.
Tsuda, A., F. S. Henry, and J. P. Butler. 2008. “Gas and Aerosol Mixing in the Acinus.” Respiratory Physiology & Neurobiology 163 (1-3): 139–49.

Επιθυμητά προσόντα Α’ θέσης υποψήφιου διδάκτορα
• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Φυσικού ή Μαθηματικού
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, κατά προτίμηση σε θέματα υπολογιστικής ρευστομηχανικής-υπολογιστικών φαινομένων μεταφοράς
• Καλή γνώση προγραμματισμού (Fortran, Matlab)
• Καλή γνώση Αγγλικής
• Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα σε διεπιστημονικά θέματα
• Επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να συνεργάζεται αποδοτικά σε διάφορα επιστημονικά περιβάλλοντα (μηχανολογικό εργαστήριο, ιατρική κλινική, φαρμακευτική βιομηχανία)

Επιθυμητά προσόντα Β’ θέσης υποψήφιου διδάκτορα
• Πτυχίο Ιατρικής ή Βιολογίας/Βιοτεχνολογίας ή Φαρμακευτικής
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, κατά προτίμηση σε θέματα φυσιολογίας του πνεύμονα
• Καλή γνώση Αγγλικής
• Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα σε διεπιστημονικά θέματα
• Επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να συνεργάζεται αποδοτικά σε διάφορα επιστημονικά περιβάλλοντα (μηχανολογικό εργαστήριο, ιατρική κλινική, φαρμακευτική βιομηχανία)

Οικονομικές απολαβές
Προβλέπεται μερική οικονομική υποστήριξη από διαθέσιμη ερευνητική χορηγία

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Καθ. Β. Μποντόζογλου (στη διεύθυνση bont@mie.uth.gr) ή τον Καθ. Κ. Γουργουλιάνη (στη διεύθυνση kgourg@uth.gr), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών (προπτυχιακή, μεταπτυχιακή) και δύο συστατικές επιστολές.

Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 21
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
Εγγραφείτε στο newsletter μας: